AI-EosM Hiệu Fusnid

250.000

  • Ngàm hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap đuôi lens EOS để đậy ngàm khi tháo ra không sử dụng
Danh mục: Từ khóa: