Exakta-M4/3

250.000

  • Ngàm Exakta-M4/3
  • Tặng kèm cap đuôi lens M4/3 để đậy ngàm khi tháo ra không sử dụng
Danh mục: Từ khóa: