LM-M4/3 – Hiệu Fusnid

200.000

  • Ngàm hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap đuôi lens M4/3 để đậy ngàm khi tháo ra không sử dụng