M39-FX – Hiệu Fusnid

150.000

  • Ngàm M39-FX hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap đuôi FX để đậy ngàm khi không sử dụng
Danh mục: Từ khóa: , ,