M42-M4/3 Hiệu Fusnid

170.000

  • Ngàm M42-M4/3 hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap sau lens M4/3 để đậy ngàm khi không sử dụng
Danh mục: Từ khóa: