MD-EOS Cận – Hiệu Fusnid

200.000

  • Ngàm cận – chỉ lấy nét được ở gần, không lấy nét được ở xa ạ
  • Thương hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap đuôi lens EOS để đậy ngàm khi tháo ra không sử dụng
Danh mục: Từ khóa: