M42-AI Cận – Ngàm Thép

200.000

  • Ngàm để sử dụng lens M42 trên máy ảnh Nikon
  • Ngàm Cận – bạn chỉ lấy nét được gần và không lấy nét được ở xa
Danh mục: Từ khóa: