M42-AI Cận – Ngàm Thép

200.000

  • Ngàm để sử dụng lens M42 trên máy ảnh Nikon
  • Ngàm Cận – bạn chỉ lấy nét được gần và không lấy nét được ở xa
Danh mục: Từ khóa:
Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen