FD-Nex Hiệu Fusnid

200.000

  • Ngàm FD-NEX hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap đuôi SONY-E để đậy ngàm khi không sử dụng

 

Danh mục: Từ khóa: , ,