OM-M4/3 – Hiệu Fusnid

200.000

  • Ngàm OM-M4/3 hiệu Fusnid
  • Tặng kèm cap sau lens M4/3 để đậy ngàm khi không sử dụng